Fastigheter

§ – Köpehandlingar

§ – Generationsskiften, Gåvobrev

§ – Fastighetsvärderingar

§ – Fastighetsregleringar, Fastighetsklyvningar

§ – Övriga överlåtelseformer för fastigheter

§ – Nyttjanderättsavtal, Servitutshandlingar, Arrendeavtal

§ – Administrerar fastighetsmäklarföretag.

Alltid tidsbokning via mobiltelefon eller mail.