Företaget

Olle Silverehn tog över verksamheten efter sin far Arvid Silverehn år 1975 samt startade upp ett kedjeanknutet mäklarföretag i Munkedal 1980 tillsammans med frun Ingegerd – och har sedan dess genomfört över 5.000 fastighetsöverlåtelser. I sin verksamhet arbetar numera Olle Silverehn med allt som berör fastigheter från villor, fritidshus, jord- och skogsfastigheter i mellersta Bohuslän . Dessutom omfattande uppdrag för genomförande av generationsskiften av fastigheter, administrerar auktioner, ekonomisk planering, boutredningar, arvskiften med alla därtill hörande handlingar.
Viktigaste är utan tvekan kvalité i alla överlåtelser, med en god ekonomisk planering såväl i nutid som framtid för såväl säljare som köpare. Ett starkt kort vid en överlåtelse är att vara kunnig inom familjerätt och arvsrätt, vilket i alla sammanhang är viktigt att informera om – i samband med överlåtelse av fast egendom.

 

 

 

 

Att ha uppfyllt gamla kunders förväntningar, ligger i att åter träffa gamla som nya kunder.5XV7FgvW