Verksamheter

§ – Bouppteckningar, Arvskiften, Framtidsfullmakter, Testamenten

§ – Generationsskiften, Gåvobrev

§ – Köpehandlingar för fastigheter, Övriga överlåtelseformer för fastigheter, Administrerar fastighetsmäklarföretag.

§ – Värderingar fastigheter samt egendom

§ – Servitutsavtal, Nyttjanderättsavtal, Arrendeavtal

§ – Äktenskapsförord, Äktenskapsskillnader, Bodelningar

§ – Samboavtal, Bodelningar

§ – Interna auktioner, Administrerar auktionsföretag.

Alltid tidsbokning via mobiltelefon eller mail.